Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on T:mi Nyroos Jari / mobiilitarvike.fi

Y-tunnus:1342405-6

Haapakatu 18 21110 NAANTALI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asiaoissa

 Nyroos Jari

 Haapakatu 18 21110 Naantali

 asiakaspalvelu@mobiilitarvike.fi (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen, arkistointiin ja käsittelyyn. Myöskin tilastollisiin tarkoituksiin, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä analysointiin.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä kerätään henkilön itse täyttämät tiedot kuten:

 -nimi ja osoite -sähköpostiosoite ja puhelinnumero(vapaaehtoinen)

 -tilatun tuotten tiedot

 -maksutiedot (Maksupalvelun tarjoaja (Checkout Finland Oy voi kerätä henkilötunnustietoja jotka eivät kumminkaan välity mobiilitarvike.fi:n rekisteriin)

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika kirjanpidon, kuluttajasuojan ja muiden lain asettamien velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan asiakkaan pyynnöstä oikaista tai poistaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessä yhteydenotto-, tai tilauslomakkeen.

Henkilötietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Mobiilitarvike.fi ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille. 

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Rekisterin ylläpito-oikeudet on ainoastaan Mobiilitarvike.fi:n henkilökunnalla.

Tarkastusoikeus

Rekisterissäolevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen.

Sen joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisteriasiaoista vastaavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain, pykälän 29 mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

mobiilitarvike.fi pystyy osoittamaan suoramainontaa ainoastaan siihen luvan antaneille henkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain, pykälän 30 mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

Ostoskori